Multimedia Đọc Báo in

Kích hoạt hơn 50.000 tài khoản định danh điện tử theo Đề án 06

10:39, 02/04/2023

UBND tỉnh cho biết, sau 1 năm thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Đề án 06) đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đó, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh đã được kết nối với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dịch vụ công trực tuyến được triển khai ngày càng sâu rộng; cấp căn cước công dân (CCCD) cho trên 97% người dân và kích hoạt hơn 50.000 tài khoản định danh điện tử.

Bên cạnh đó, người đứng đầu các ngành, đơn vị, địa phương đã quan tâm, chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh các TTHC không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và các loại giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú đảm bảo đúng quy định của Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

Cán bộ công an làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân. Ảnh: Minh họa. 
Cán bộ công an huyện Krông Ana làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân. (Ảnh minh họa)

Hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư, phát triển; các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ. Người dân, doanh nghiệp bước đầu sử dụng rộng rãi các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, nộp thuế điện tử, khám chữa bệnh thành công bằng CCCD gắn chíp thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy.

An toàn thông tin, an ninh mạng tiếp tục được tăng cường; cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo vệ thông tin, quyền công dân theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật... làm tiền đề cho việc triển khai nhiệm vụ của những năm tiếp theo.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại: công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đề án tại một số đơn vị, địa phương còn chưa quyết liệt; chất lượng, hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế; việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại các cấp chính quyền còn chậm; trình độ công nghệ thông tin, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức chưa thành thạo; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các sở, ngành, địa phương thiếu tính đồng bộ, còn rời rạc, một số chưa bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo yêu cầu và việc tham mưu bố trí kinh phí để triển khai chưa kịp thời...

Khánh Huyền


Ý kiến bạn đọc


(Video) Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp cho tương lai
Việc lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng đối với các em học sinh trước “ngưỡng cửa” cuộc đời, nhất là khi các em có vô vàn cơ hội để lựa chọn như hiện nay. Song dù lựa chọn con đường nào, thì mục tiêu các em phải hướng đến là có nhiều cơ hội tìm được việc làm ổn định trong tương lai.