Multimedia Đọc Báo in

TP. Buôn Ma Thuột: Quyết liệt hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực

18:20, 09/07/2024

Chiều 9/7, Thành ủy Buôn Ma Thuột đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 21 (mở rộng) xem xét cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hữu Việt; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng đồng chủ trì hội nghị.

th
Đại biểu tham dự tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Thành ủy Buôn Ma Thuột đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương và nhân dân phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2024.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.085 tỷ đồng, bằng 54,11% dự toán tỉnh giao, bằng 42,97% dự toán thành phố quyết định và tăng 9,01% so cùng kỳ năm 2023. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao và kiểu mẫu, đến nay thành phố có 5/8 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được các cấp, các ngành triển khai thực hiện tốt, thành phố đã có 33 sản phẩm OCOP được công nhận.

th
Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang phát biểu tại hội nghị.

Công tác lập quy hoạch khu đô thị, khu dân cư, điều chỉnh quy hoạch được quan tâm thực hiện, hiện nay, thành phố đang trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chung TP. Buôn Ma Thuột đến năm 2045. Công tác chỉnh trang, đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý trật tự xây dựng, đất đai tiếp tục được tăng cường. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện; thông tin tuyên truyền được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, kịp thời đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

th
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hữu Việt thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm.

Hội nghị cũng đã xem xét cho ý kiến báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 5/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2024, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm, nhất là các chỉ tiêu dự báo có khả năng không đạt để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục hạn chế, thiếu sót, tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

ht
Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma thuột Vũ Văn Hưng nêu ý kiến liên quan công tác quản lý trật tự xây dựng.

Cùng với đó, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ của cơ chế chính sách đặc thù, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chung, trình phê duyệt dự án vay ODA; Đề án thu hút tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại thành phố. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và phát triển thương hiệu “Thành phố Buôn Ma Thuột trở thành thành phố cà phê của thế giới”.

Tập trung đồng bộ các giải pháp triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch, xây dựng, đất đai, thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk gắn với kỷ niệm 120 năm Buôn Ma Thuột hình thành và phát triển. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đặc biệt là công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về “đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”...

Hồng Chuyên

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc