Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X diễn ra từ ngày 10-12/7

15:36, 08/07/2024

Theo Thông báo của HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ Tám sẽ diễn ra từ ngày 10-12/7.

Dự kiến tại Kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ xem xét, đánh giá và thông qua các báo cáo quan trọng: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng – an ninh; thu, chi ngân sách nhà nước; thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2024 và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; kết quả công tác của TAND hai cấp, Viện KSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tại Kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ nghiên cứu, xem xét, thông qua các tờ trình, báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết về: ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND, ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Đắk Lắk từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; quy định mức thu học phí từ năm học 2024 – 2025 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND, ngày 6/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh…

Quang cảnh phiên làm việc tại Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa X. (Ảnh minh họa)
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa X. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Kỳ họp cũng xem xét, đánh giá, thông qua các tờ trình, báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết về: phê duyệt chủ trương tổ chức sắp xếp lại hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk; bổ sung Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch sử đụng đất 5 năm (2021 – 2025) tỉnh Đắk Lắk; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc); quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư của một số dự án đầu tư công; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Ngoài ra, Kỳ họp cũng xem xét, đánh giá, thông qua các nội dung: điều chỉnh và phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển (từ phần vốn phân bổ sau) nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2024; phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ phần vốn phân bổ sau nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương kế hoạch 2023 kéo dài sang năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với đó, Kỳ họp cũng xem xét, thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2025; tiến hành phiên giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND, ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về phát triển cà phê bền vững của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030… cùng nhiều báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng khác.

Lan Anh


Ý kiến bạn đọc