Multimedia Đọc Báo in

“Gỡ khó” cho công tác xây dựng đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân

08:25, 20/02/2024

Mặc dù số lượng đông, có đóng góp đáng kể trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhưng các đơn vị kinh tế tư nhân chưa thực sự quan tâm đến công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên. Tháo gỡ khó khăn về vấn đề này, Tỉnh ủy và từng địa phương đã vào cuộc sát sao, quyết liệt.

Cụ thể hóa “kim chỉ nam”

Toàn tỉnh hiện có trên 12.380 doanh nghiệp. Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân”, Tỉnh ủy đã thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Ban Chỉ đạo 658).

Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/BCĐ, ngày 15/2/2022 về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2022 - 2025. Chỉ thị số 33 cũng như việc thành lập Ban Chỉ đạo do Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê làm Trưởng ban, ban hành kế hoạch riêng cho vấn đề này chính là “kim chỉ nam” soi đường cho công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường THCS và THPT Đông Du.

Cụ thể hóa chỉ thị của Trung ương, chỉ đạo và kế hoạch của Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc, đơn vị, địa phương đã cùng vào cuộc. Tại Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột, Ban Thường vụ Thành ủy cũng thành lập Ban Chỉ đạo 457 về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân, trường học ngoài công lập trên địa bàn; rà soát các doanh nghiệp, trường học tư nhân; tổ chức các hội nghị chuyên đề; phân công thành ủy viên và yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn dự sinh hoạt cùng chi bộ trực thuộc; giao chỉ tiêu phù hợp, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy cơ sở và hướng dẫn xây dựng nghị quyết, kế hoạch chuyên đề…

 

Toàn tỉnh hiện có 13 đảng bộ cơ sở, 10 chi bộ cơ sở và 41 chi bộ trực thuộc trong các doanh nghiệp tư nhân với tổng số 1.473 đảng viên; năm 2023, đã xây dựng được 5 tổ chức đảng với 25 đảng viên và kết nạp 23 đảng viên mới.

Tại Đảng bộ huyện Ea Kar, cùng với kiện toàn ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện chú trọng trao đổi, gặp gỡ, đối thoại với chủ doanh nghiệp; rà soát, củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; hướng dẫn xây dựng nội dung, hình thức sinh hoạt đảng phù hợp từng loại hình doanh nghiệp. Ban Tổ chức Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng phù hợp để tạo điều kiện cho người lao động tham gia...

Để tạo nguồn phát triển đảng viên trong khối tư nhân, các đoàn thể của tỉnh đã đẩy mạnh việc phát triển tổ chức, đoàn viên. Trong năm 2023, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh đã thành lập mới 21 tổ chức trực thuộc và kết nạp 1.958 đoàn viên, hội viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Bước đầu thu "quả ngọt"

Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Cà phê 721 (xã Cư Ni, huyện Ea Kar) có 4 chi bộ trực thuộc với 36 đảng viên. Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu “Gạo 721 - Tốt cho mọi nhà”, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở Công ty đã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động; tạo điều kiện cho công nhân tham gia các hoạt động, phong trào, các lớp nhận thức về Đảng; nâng cao đời sống, bảo đảm việc làm để người lao động luôn gắn bó với Công ty và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Mỗi năm, Công ty đều chọn những cá nhân nhận khoán tiêu biểu để ký hợp đồng dài hạn nhằm tạo nguồn phát triển đảng. Nhờ vậy, Đảng bộ Công ty luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Đặc biệt, năm 2023, Đảng bộ công ty đã kết nạp được một đảng viên là người có đạo.

Lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Cà phê 721 (xã Cư Ni, huyện Ea Kar) kiểm tra chất lượng lúa trước khi chế biến.

Công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trong năm 2023 đều có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, tại TP. Buôn Ma Thuột, nhiều trường học ngoài công lập trước đây chưa “mặn mà” với công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên nhưng qua công tác tuyên truyền, vận động, sự vào cuộc của ban chỉ đạo các cấp cũng đã quan tâm thành lập các chi bộ đảng như: Chi bộ Trường Mầm non - Tiểu học Quốc tế, Chi bộ Trường THCS và THPT Đông Du, Chi bộ Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 658 tỉnh Y Biêr Niê đánh giá: Hoạt động của ban chỉ đạo các cấp đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động đối với công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân. Vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân ngày càng được khẳng định về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên luôn gương mẫu, có nhiều sáng kiến, đóng góp cho các doanh nghiệp.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc