Multimedia Đọc Báo in

Nỗ lực xây dựng và củng cố tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

07:55, 15/03/2023

Với số lượng đảng viên chỉ chiếm khoảng 4% số lượng đảng viên toàn Đảng bộ, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp nhằm phát triển đảng viên, xây dựng và củng cố tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Khu công nghiệp Hòa Phú hiện có gần 40 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động nhưng chỉ có 2 doanh nghiệp tư nhân có chi bộ cơ sở.

Để xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, cuối năm 2022, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có chủ trương giải thể 3 chi bộ trực thuộc là Chi bộ Công ty Cổ phần Cà phê An Thái, Chi bộ Công ty Cổ phần Thép ASEAN, Chi bộ Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Phú để thành lập Đảng bộ cơ sở Khu công nghiệp Hòa Phú.

Ngay sau đó, Đảng bộ Khu công nghiệp Hòa Phú đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, thành lập 3 chi bộ trực thuộc, thông qua quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chấp hành. Đảng bộ Khu công nghiệp Hòa Phú đặt ra mục tiêu không chỉ tăng số lượng đảng viên kết nạp mới ở từng chi bộ trực thuộc mà còn phấn đấu thành lập thêm 1 – 2 chi bộ doanh nghiệp mỗi năm và kết nạp các chủ doanh nghiệp vào Đảng.

Kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất của Công ty Cổ phần Cà phê An Thái.

Bí thư Đảng ủy Khu công nghiệp Hòa Phú Nguyễn Xuân Lợi cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ đã nắm bắt thông tin về các đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú đang làm việc ở khu công nghiệp, động viên họ chuyển sinh hoạt Đảng về các chi bộ trực thuộc Đảng bộ để thực sự phát huy vai trò người đảng viên, tạo điều kiện để thành lập các chi bộ mới. Thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ cũng thường xuyên gặp gỡ, tìm hiểu tâm tư, nắm bắt nguyện vọng của lãnh đạo doanh nghiệp, từng bước xúc tiến việc thành lập các chi bộ mới dựa trên những điều kiện thuận lợi và sự đồng thuận, hỗ trợ của các chủ doanh nghiệp.

Còn tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, là đơn vị 100% vốn tư nhân nhưng tổ chức đảng đã được xây dựng ngay từ ngày đầu thành lập. Sau 9 năm hoạt động, chi bộ nhà trường đã phát triển thành Đảng bộ, gồm 3 chi bộ trực thuộc với tổng số 124 đảng viên.

GS.TS. Đặng Tuấn Đạt, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y dược Buôn Ma Thuột cho hay, song song với việc phát hiện, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú, nhà trường cũng ưu tiên tuyển dụng nhân sự là đảng viên, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng gắn với các hoạt động của nhà trường và các đơn vị trực thuộc. Việc tổ chức thành lập 3 chi bộ trực thuộc đã giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng bám sát đặc thù của từng mảng lĩnh vực, từ việc xây dựng nghị quyết của chi bộ đến công tác bồi dưỡng, phát triển các nhân tố tích cực cho Đảng. 

Hoạt động giảng dạy, nghiên cứu tại Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trần Quang Tân cho biết, công tác xây dựng, phát triển Đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân còn gặp nhiều khó khăn là do nhiều đơn vị kinh tế tư nhân chỉ tập trung vào mục tiêu sản xuất, kinh doanh mà chưa chú trọng công tác xây dựng đảng, phát triển tổ chức đảng; nhận thức của nhiều chủ doanh nghiệp, công nhân, người lao động về vị trí, vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể cũng như lợi ích của việc thành lập các tổ chức này trong doanh nghiệp còn hạn chế. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong tỉnh đa số ở quy mô vừa và nhỏ, nhiều lao động làm việc thời vụ, không ổn định nên khó khăn trong công tác tập hợp, quy tụ người lao động vào các tổ chức chính trị - xã hội.

Chính vì thế, các giải pháp phát triển tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân là chú trọng củng cố hoạt động của các doanh nghiệp đã có tổ chức cơ sở đảng và thành lập chi bộ ở các doanh nghiệp chưa có tổ chức cơ sở đảng. Đảng ủy Khối hiện tập trung chỉ đạo công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng tại Đảng bộ Khu Công nghiệp Hòa Phú, đảm bảo đạt mục tiêu phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên mới trong các doanh nghiệp tại đây. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối tiếp tục chủ động theo dõi, nắm bắt những khó khăn, kiến nghị của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và tìm hướng giải quyết hiệu quả, xây dựng quy chế làm việc đối với các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Thông qua các hoạt động giao ban, sơ kết, tổng kết, kiểm tra, Đảng ủy Khối cũng lồng ghép hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng để các tổ chức cơ sở đảng thực hiện ngày càng hiệu quả sứ mệnh và nhiệm vụ chính trị của mình trong hoạt động của các đơn vị kinh tế tư nhân.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.