Multimedia Đọc Báo in

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

10:49, 24/02/2024

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Đối tượng dự thi là báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

Nội dung thi bao gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang Thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến tại chuyên mục “Nghị quyết và cuộc sống” trên trang Thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

Thời gian tổ chức cuộc thi: từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 17/3/2024. Trong đó: Tuần thi thứ nhất: từ ngày 26/2/2024 đến hết ngày 03/3/2024; tuần thi thứ hai: từ ngày 4/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024; tuần thi thứ ba: từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Kết thúc mỗi tuần thi, Ban tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên trang Thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên (baocaovien.vn).

Chi tiết thể lệ cuộc thi xin xem tại đây.

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.