Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Ana: Kết nạp 119 đảng viên mới trong năm 2023

11:26, 07/12/2023

Huyện ủy Krông Ana vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. 

Kinh tế của huyện có sự phát triển tích cực, tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 11,72%, vượt Nghị quyết đề ra (9,6%); môi trường kinh doanh ngày càng cải thiện, trong năm có 22 doanh nghiệp và 22 hợp tác xã thành lập mới, 226 hộ kinh doanh đăng ký mới. Các chỉ tiêu về đầu tư kết cấu hạ tầng, đô thị đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chú trọng. Toàn huyện đã kết nạp 119 đảng viên mới, đạt 103,5% so với chỉ tiêu tỉnh giao. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào phương hướng, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2024; thống nhất thông qua 20 chỉ tiêu chủ yếu các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong năm 2024.

H’Yi Êban


Ý kiến bạn đọc