Multimedia Đọc Báo in

Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk

16:24, 09/06/2023

Sáng 9/6, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương do Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đắk Lắk về tình hình công tác dân tộc, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS).

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cùng lãnh đạo các ban Đảng và sở, ngành có liên quan.

do Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi làm việc.
Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc với 36% dân số là ĐBDTTS. Giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh có 130 xã thuộc vùng ĐBDTTS và miền núi, trong đó có 54 xã khu vực III, 5 xã khu vực II và 71 xã khu vực I.

Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện công tác dân tộc, công tác dân vận trong vùng ĐBDTTS theo Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư và Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn, triển khai sâu rộng. Qua đó góp phần cải thiện rõ rệt kết cấu hạ tầng, nâng cao mọi mặt đời sống, đảm bảo an ninh, trật tự vùng ĐBDTTS. Các nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo bền vững được thực hiện đồng bộ thông qua các chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ khuyến nông – lâm, hỗ trợ học nghề, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo…; đưa tỷ lệ hộ nghèo là ĐBDTTS năm 2022 còn 23,08%, giảm 3,66% so với năm 2021.

Các đại biểu tham gia buổi làm việc với Đoàn khảo sát.
Các đại biểu tham gia buổi làm việc.

Hệ thống chính trị vùng ĐBDTTS được tăng cường. Đội ngũ cán bộ DTTS và cán bộ làm công tác dân vận trong vùng ĐBDTTS đã tăng lên về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng chú trọng xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín trong ĐBDTTS.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng tham gia ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng tham gia ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi khảo sát, các ban, ngành của tỉnh đã phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng ĐBDTTS miền núi giai đoạn 2021 – 2030 (Chương trình 1719); chính sách đào tạo gắn với tuyển dụng và bố trí việc làm cho con em người DTTS; công tác điều động, bố trí cán bộ ĐBDTTS; việc chuyển xã thuộc khu vực III thành khu vực I khi đạt chuẩn nông thôn mới; chính sách bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho ĐBDTTS…

Tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị Trung ương xem xét mở rộng phạm vi thực hiện Tiểu dự án 1 Dự án 4 Chương trình 1719; sửa đổi một số nội dung Nghị định 27/2022/NĐ-CP như: quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản Chương trình 1719 và cơ quan tổng hợp các chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương; làm rõ khái niệm “địa phương”, “cơ sở” trong nguyên tắc quản lý và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; quy định cụ thể về việc giao kế hoạch vốn và giao chủ đầu tư…

 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy HKim Hoa Byă chia sẻ về phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của ĐBDTTS.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy H'Kim Hoa Byă chia sẻ về phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của ĐBDTTS.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đã đánh giá cao kết quả thực hiện công tác dân tộc, dân vận trong vùng ĐBDTTS của tỉnh Đắk Lắk. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc; tiếp tục phát huy các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc thực hiện công tác dân vận trong vùng ĐBDTTS. Đồng thời ghi nhận những bất cập, tồn tại trong việc thực thi các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực này. Đoàn giám sát sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của địa phương để có đề xuất phù hợp đến các cơ quan Trung ương.

Tỉnh Đắk Lắk là một trong bốn tỉnh của toàn quốc được lựa chọn để khảo sát về công tác dân tộc, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả khảo sát sẽ là nguồn thông tin, làm cơ sở phục vụ công tác sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị và 20 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin: “Quả ngọt” từ xuất khẩu lao động
Những năm qua, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện Cư Kuin đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để nhiều người dân trên địa bàn tham gia lao động tại các quốc gia có nhu cầu cao về lao động, nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.