Multimedia Đọc Báo in

Đảng bộ Sở NN-PTNT: Phấn đấu có trên 85% tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

20:25, 09/02/2023

Chiều 9/2, Đảng bộ Sở NN-PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Quang Tân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đảng bộ Sở NN-PTNT có 1 Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm (với 8 Chi bộ trực thuộc) và 13 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở, có 283 đảng viên.

ảnh
Đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN-PTNT phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2022, Đảng ủy Sở đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và đã hoàn hành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể: Giá trị tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn đạt 21.217 tỷ đồng, đạt 103,79%; thủy lợi đảm bảo tưới chủ động cho 83,28% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới, đạt 100%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 96%, bằng 100%; có 79 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch đề ra…

Công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả tích cực. Đảng ủy Sở đã triển khai, phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% đảng viên chấp hành và thực hiện các nội dung theo đúng cam kết đã xây dựng. Trong năm 2022, có 21 đảng viên tham gia và hoàn thành khóa bồi dưỡng theo quy định; cử 10 đảng viên dự bị và 22 quần chúng ưu tú tham gia bồi dưỡng lý luận do Đảng ủy Khối tổ chức; có 5 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng…

ảnh
Các đảng viên được nhận Giấy khen của Đảng bộ Sở NN-PTNT về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2023, Đảng bộ Sở NN-PTNT phấn đấu có 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2023; có trên 85% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hạn chế thấp nhất đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp đảng viên đạt chỉ tiêu, từ 5 đảng viên trở lên; 100% tổ chức đảng xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; xây dựng và triển khai thực hiện hai Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

ảnh
Đồng chí Trần Quang Tân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Tân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ Sở, đồng thời đề nghị Đảng bộ Sở khắc phục các hạn chế trong năm 2022; tiếp tục giáo dục tư tưởng cho đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ; nâng cao đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm; tăng cường công tác quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương; thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu giải pháp phát triển ngành NN-PTNT, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023…

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc