Multimedia Đọc Báo in

Diện mạo mới ở vùng căn cứ cách mạng H9

06:34, 16/09/2021

Là một huyện vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh với xuất phát điểm thấp, thế nhưng sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, kinh tế - xã hội của huyện Krông Bông (trước giải phóng gọi là H9) ngày càng phát triển đi lên, an ninh - quốc phòng được củng cố vững chắc.

Krông Bông hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới với hệ thống điện – đường – trường – trạm – thủy lợi được đầu tư kiên cố. Từ phương thức sản xuất "chọc lỗ, tra hạt", manh mún, nhỏ lẻ, dùng sức người là chính, người dân đã dần áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, biết liên kết hỗ trợ nhau. Nhờ đó, các mặt kinh tế - xã hội phát triển đồng đều, cơ cấu kinh tế của huyện có sự chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm dần, ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ có chiều hướng tăng; trong đó, nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 43,57%; công nghiệp -  xây dựng chiếm 25,41%; thương mại - dịch vụ hơn 31%.

Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Lê Văn Long (bìa trái) thăm mô hình trồng cây ăn trái tại xã Cư Kty. Ảnh: Khả Lê

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân có sự cải thiện đáng kể. Huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả khả quan, mỗi năm có 210 lao động được đào tạo nghề tại địa phương, từ 1.640 – 2.400 lao động có việc làm mới.

Công tác giảm nghèo và thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo, đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 24,81% (theo chuẩn mới), giảm 2 – 4,5%/năm; bảo đảm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng chính sách xã hội.

Địa phương luôn quan tâm đối với phát triển sự nghiệp giáo dục, nhất là việc nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Nhờ làm tốt công tác dân vận, nhân dân trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay toàn huyện đã đạt 153/247 tiêu chí NTM, đạt bình quân 11,77 tiêu chí/xã; có một xã đạt chuẩn NTM.

Cùng với đó, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng của huyện thực hiện kịp thời. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tiếp tục được tăng cường, giữ vững. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại.

Để có được những thành tựu như ngày hôm nay, các thế hệ lãnh đạo cùng toàn thể nhân dân vùng căn cứ cách mạng H9 - Krông Bông đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng việc tổ chức thực hiện nghiêm túc các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Lê Văn Long (thứ hai từ trái sang) tham quan gian trưng bày sản phẩm gạo sạch của Hợp tác xã Thăng Bình (xã Cư Kty, huyện Krông Bông).

Trong giai đoạn mới, nhằm tiếp nối truyền thống của vùng căn cứ cách mạng H9 - Krông Bông anh hùng, đưa huyện nhà ngày càng phát triển về mọi mặt, huyện xác định sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kể cả xây dựng hệ thống chính trị lẫn huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng; phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, kêu gọi người dân trên địa bàn huyện đồng lòng, chung sức trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, dám nghĩ dám làm, cần cù trong lao động sản xuất. Đặc biệt là nêu cao tinh thần "chống dịch như chống giặc", đoàn kết, quyết tâm cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Tin rằng, với sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo của chính quyền, quân và dân vùng đất H9 anh hùng sẽ đưa cuộc sống người dân nơi đây ngày càng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

    Lê Văn Long

(Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông )


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.