Multimedia Đọc Báo in

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN KRÔNG BÔNG (19-9-1981-19-9-2021)

Xây dựng Đảng bộ huyện Krông Bông vững mạnh toàn diện

06:33, 16/09/2021

Sau 40 năm xây dựng và phát triển, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Krông Bông đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Nhìn lại buổi đầu mới thành lập Đảng bộ huyện, toàn huyện Krông Bông có 18 tổ chức cơ sở đảng, với 245 đảng viên, nhiều xã chỉ có 1 chi bộ; trên 60% thôn, buôn chưa có đảng viên. Bên cạnh ổn định cuộc sống cho nhân dân thì làm thế nào để công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được vững mạnh... luôn là trăn trở của Đảng bộ huyện.

Vì vậy, Đảng bộ huyện đã chú trọng đến công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng và thực hiện tốt việc quy hoạch cán bộ, đào tạo cán bộ. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của chính quyền từ huyện đến cơ sở, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển.

Trong 40 năm qua, Đảng bộ huyện luôn sâu sát, lắng nghe ý kiến nhân dân, xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để huy động sức dân trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện. Nhờ đó công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, Đảng bộ huyện đã có 35 tổ chức cơ sở đảng với 3.350 đảng viên. Công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, dân vận, kiểm tra, giám sát luôn được củng cố, tăng cường; phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở.

Trung tâm thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông. Ảnh: Vạn Tiếp

Hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; có nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Năng lực quản lý, điều hành của UBND được nâng lên và phát huy tốt vai trò là cơ quan quản lý, điều hành trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy được vai trò trong hoạt động củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó tạo được nhiều phong trào, thu hút quần chúng tham gia.

Nhìn lại kết quả sau 40 năm thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Krông Bông vô cùng tự hào, phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được cùng với sự đổi thay toàn diện, sâu sắc trên mọi lĩnh vực. Chặng đường phía trước đang mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức.

Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương (thứ ba từ trái sang) tặng hoa các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Khả Lê

Trong thời gian tới, để Đảng bộ huyện ngày càng phát triển vững mạnh về mọi mặt, Đảng bộ huyện tiếp tục chú trọng thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác phát triển Đảng đảm bảo cả số lượng lẫn chất lượng.

Gắn kết chặt chẽ việc học tập, quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình hành động với phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Tập trung kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và nhiệm vụ giám sát sau kiểm tra.

Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp; đổi mới các mặt hoạt động của công tác xây dựng Đảng, tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

  Đỗ Quốc Hương

(Bí thư Huyện ủy Krông Bông)


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 199-KH/TU, ngày 23/1/2024 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 6/12/2023 của Tỉnh ủy đối với công tác phát triển đảng viên năm 2024.