Multimedia Đọc Báo in

Học Bác từ nếp nghĩ đến cách làm (Kỳ cuối)

08:39, 25/07/2021

Kỳ cuối: Để phát huy ý chí tự lực tự cường

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Muốn người ta giúp cho, thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã". Tự giúp lấy mình chính là phát huy sức mạnh nội sinh, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự trọng, khát vọng vươn lên của mỗi người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Không chờ “phát” rồi mới “động”

Thực tế cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, vẫn còn một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác quán triệt, học tập, cũng như xác định được nội dung cần đột phá trong triển khai thực hiện.

Kế hoạch thực hiện chỉ thị của một số cấp ủy còn chung chung hoặc rập khuôn theo hướng dẫn của cấp trên. Việc xây dựng cam kết “làm theo” của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên còn hình thức.

Việc học tập và làm theo Bác ở một số tập thể, cá nhân chưa thực sự trở thành việc làm thường xuyên, tự giác. Việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa cao...

Các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 - 2021 nhận Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan  và doanh nghiệp tỉnh.
Các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 - 2021 nhận Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Buôn Hồ H’Blă Mlô thẳng thắn nhìn nhận: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của một số địa phương, tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thị xã còn sơ sài, chưa gắn với nhiệm vụ chính trị, chưa xác định được nội dung đột phá. Một số cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Một số địa phương, đơn vị để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ; công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ có lúc, có nơi còn lơ là, mất cảnh giác...

Khẳng định việc học và làm theo Bác từ Chỉ thị 03 đến Chỉ thị 05 là một quá trình lâu dài, bền bỉ chứ không phải chỉ là phong trào, lúc “phát” mới “động” hay làm qua loa, chiếu lệ, hình thức, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa cho rằng: Muốn học và làm theo Bác trước hết và quan trọng hơn hết là mỗi cán bộ, đảng viên cần tự “soi”, tự “sửa” chính mình. Mỗi người cần tự tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, tác phong làm việc, phát huy tinh thần nêu gương, nói ít, làm nhiều, tự lựa chọn nội dung học tập và làm theo Bác phù hợp, cụ thể. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, biểu hiện quan liêu, tham ô, tham nhũng để củng cố niềm tin trong nhân dân.

Giáo viên Trường Mầm non Thanh Bình (xã Ea Sar, huyện Ea Kar) tự làm đồ dùng để dạy trẻ.
Giáo viên Trường Mầm non Thanh Bình (xã Ea Sar, huyện Ea Kar) tự làm đồ dùng để dạy trẻ.

Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết quả thực hiện Chỉ thị 05 trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

 
“Trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt là nhân tố quyết định, tạo đột phá trong việc phát huy ý chí tự lực, tự cường của dân tộc. Từng cán bộ, đảng viên, người đứng đầu phải thực sự là tấm gương của khát vọng phát triển nhằm tạo sức mạnh lan tỏa, truyền cảm hứng cho mọi tầng lớp nhân dân”.
 
GS. T.S Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, bên cạnh công tác tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, địa phương, đơn vị đặc biệt quan tâm, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: “Bác Hồ đã dạy “Cán bộ là gốc của mọi công việc”. Vì vậy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần tự giác nêu gương trong mọi lĩnh vực, công việc, tự giác xây dựng chương trình hành động, kế hoạch “làm theo” gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có như vậy, việc học tập và làm theo Bác mới thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả”.

Quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 nhất quán và cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Với một tỉnh còn nhiều khó khăn, nguồn lực hạn hẹp, để thực hiện được mục tiêu đến năm 2025 “Xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu mạnh, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đạt mức trung bình của cả nước vào năm 2025”, ngoài 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, văn kiện Đại hội đã chỉ rõ cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên”, huy động, lồng ghép các nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3.
Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ và khơi dậy sức mạnh nội lực trong nhân dân.

Thể hiện rõ nét nhất là trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã phát động, tiên phong ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19, từ đó tạo sự lan tỏa trong nhân dân với nhiều cách làm thiết thực như ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm.

Cùng với các lực lượng xông pha trên tuyến đầu chống dịch, các địa phương, doanh nghiệp cũng nêu cao quyết tâm thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế”.

Người dân trên địa bàn tỉnh cũng nêu cao tinh thần tự giác, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, sáng tạo, thích ứng trong phát triển kinh tế, đồng lòng cùng chính quyền địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn. Sức mạnh nội sinh trong nhân dân còn được thể hiện qua việc đóng góp xây dựng nông thôn mới, chung tay chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách và giữ gìn an ninh trật tự...

Nguyễn Xuân


(Video) Sôi nổi khí thế làm việc đầu năm
Sau những ngày vui Xuân đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi, nghiêm túc, với quyết tâm năm mới thắng lợi mới.