Multimedia Đọc Báo in

Ủy ban MTTQVN huyện Ea H'leo

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

10:49, 07/02/2021

Ủy ban MTTQVN huyện Ea H’leo vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và thống nhất giới thiệu 63 người ứng đại biểu để bầu 35 vị đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; trong đó cấp huyện giới thiệu 30 người, cấp xã giới thiệu 33 người.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Cơ cấu giới thiệu gồm: phụ nữ 25/63 người, người dân tộc thiểu số 25/63 người, chưa vào Đảng 7/63 người, trẻ (dưới 40 tuổi) 10/63 người, tái cử có 12/63 người.

Trường Ngữ

 


Ý kiến bạn đọc


Huyện Ea Kar nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội 
Bảo hiểm xã hội là chính sách lớn góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và thực hiện an sinh xã hội. Để mở rộng độ bao phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Ea Kar đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển đối tượng tham gia.