Multimedia Đọc Báo in

Hiệp thương lần thứ I bầu cử đại biểu HĐND huyện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2021 - 2026

20:16, 06/02/2021

Chiều 5-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ I để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội - HĐND, Nghị quyết Liên tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Quang cảnh hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo dự kiến, số lượng đại biểu HĐND huyện Buôn Đôn nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 33 đại biểu (trong đó, khối Đảng 5 đại biểu, khối đoàn thể 5 đại biểu, khối hành chính nhà nước 8 đại biểu, khối đơn vị sự nghiệp 2 đại biểu, khối lực lượng vũ trang 3 đại biểu, khối xã 8 đại biểu và tôn giáo 2 đại biểu).

Số người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND huyện là 57 người; trong đó khối Đảng 8 ứng cử viên, khối đoàn thể 8 ứng cử viên, khối hành chính nhà nước 14 ứng cử viên, khối đơn vị sự nghiệp 3 ứng cử viên, khối lực lượng vũ trang 5 ứng cử viên, khối xã 16 ứng cử viên và tôn giáo 2 ứng cử viên.

Các đại biểu đã tiến hành thảo luận và hiệp thương thống nhất về số lượng cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 tăng từ 57 người thành 60 người (tăng 3 người so với dự kiến). Trong đó, khối đơn vị sự nghiệp, khối lực lượng vũ trang mỗi khối tăng thêm 1 ứng cử viên, khối xã tăng thêm 2 ứng cử viên, tôn giáo giảm 1 ứng cử viên; các khối còn lại giữ nguyên theo dự kiến.

Hoàng Ân

 

                                                                                        

 

 

 


Ý kiến bạn đọc