Multimedia Đọc Báo in
(Video) Chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm xã hội: Hướng đến phục vụ người dân tốt hơn
10:27, 18/12/2023

Với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh và các địa phương đã triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, tạo ra nhiều tiện ích trong thực hiện thủ tục hành chính đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. 


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.