Multimedia Đọc Báo in
(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
19:52, 30/11/2023

Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.