Multimedia Đọc Báo in
(Video) Huyện Krông Bông nỗ lực giảm nghèo
08:59, 08/12/2023

Krông Bông là huyện thuần nông, nghèo đa chiều chiếm hơn 45% dân số. Bởi vậy, công tác giảm nghèo luôn được cả hệ thống chính trị nơi đây vào cuộc quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.