Multimedia Đọc Báo in
(Video) Đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Cư Kuin: Tạo sinh kế giảm nghèo bền vững
19:18, 13/12/2023

Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn luôn được huyện Cư Kuin quan tâm thực hiện, qua đó từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia