Multimedia Đọc Báo in
(Video) Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động
15:26, 17/05/2023

Xác định công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng, các cấp, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, qua đó góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

  

  ↵


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.