Multimedia Đọc Báo in
(Video) Huyện Krông Năng nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính
09:27, 29/04/2023

Xác định cải các hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thu hút đầu tư, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, huyện Krông Năng đã quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện cải cách hành chính đồng bộ, hiệu quả ở tất cả các ngành, lĩnh vực từ huyện đến cơ sở.


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.