Multimedia Đọc Báo in
(Video) Nâng cao vị thế cây vải chín sớm ở Đắk Lắk
09:43, 14/05/2023

  ↵Nhờ chín sớm nên trái vải ở Đắk Lắk bán được giá cao, không lo về đầu ra. Ngành chức năng địa phương cũng đã vận động bà con thay đổi tư duy sản xuất, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng để tạo ra sản phẩm an toàn cũng như liên kết nhằm ổn định đầu ra phục vụ thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu ra nước ngoài...