Multimedia Đọc Báo in
(Video) Huyền thoại Vườn Gòn - Đá Bàn
20:41, 27/04/2023

Chiến thắng Vườn Gòn – Đá Bàn đã đi vào trang sử hào hùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên chiến trường Khánh Hòa, minh chứng tiêu biểu cho ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần cách mạng tiến công của quân và dân toàn tỉnh. ​​​​​​​