Multimedia Đọc Báo in
(Video) Đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc hàng hóa bằng mã QR
17:25, 12/05/2023

Để truy xuất nguồn gốc hàng hóa, một số doanh nghiệp đã quan tâm áp dụng mã hóa thông tin sản phẩm, phổ biến nhất là QR code.


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.