Multimedia Đọc Báo in
Ba giải pháp cho nông nghiệp Đắk Lắk
22:05, 13/05/2022
Là địa phương có nhiều lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp, tỉnh Đắk Lắk đang thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến triển khai các dự án nông nghiệp. Những dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

(Infographic) Kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Ngày 23/11/1940, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ra đời tại Nhà đày Buôn Ma Thuột là bước ngoặt quan trọng, ghi dấu sự ra đời Đảng bộ tỉnh và sự lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Đắk Lắk.