Multimedia Đọc Báo in

Chương trình OCOP:

Thúc đẩy phát triển sản phẩm nông nghiệp xanh tại Đắk Lắk

06:05, 28/04/2022

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được xác định là một chương trình, một mục tiêu lâu dài được hướng tới phát triển bền vững đối với kinh tế và môi trường nông thôn. Vì vậy, một trong những tiêu chí đánh giá sản phẩm đạt chuẩn OCOP là bảo đảm bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất.

 

Thực hiện: Nguyễn Gia


Ý kiến bạn đọc