Multimedia Đọc Báo in
Nông nghiệp Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội
10:29, 08/05/2022
Đắk Lắk nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, 49 dân tộc anh em sinh sống nơi đây, đã tạo nên vùng đất đa văn hóa, được thiên nhiên ưu đãi, với khí hậu ôn hòa, đất đỏ bazan trù phú, đã sản sinh ra nhiều hoa thơm, trái ngọt phù hợp phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm và lâm thủy sản.