Multimedia Đọc Báo in

Vietinbank thông báo mời chào hàng

22:25, 16/01/2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk thông báo mời chào hàng hóa dịch vụ với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp hàng hóa dịch vụ bảo vệ cho trụ sở Chi nhánh và các phòng giao dịch trực thuộc

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa dịch vụ    

- Giá gói thầu: 2.390.000.000 đ (Hai tỷ ba trăm chín mươi triệu đồng y)

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Cung cấp 12 Bảo vệ  trụ sở Chi nhánh và các phòng giao dịch có kho trực thuộc Chi nhánh.

+ Cung cấp 10 Bảo vệ phòng giao dịch trực thuộc Chi nhánh không có kho

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ 01/02/2023 đến hết 31/01/2024.

2. Nguồn vốn: Chi phí hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

5. Thời gian phát hành HSYC: từ 10 giờ 00, ngày 17 tháng 01 năm 2023 đến trước 16 giờ 00, ngày 30 tháng 01 năm 2023 trong giờ hành chính.

6. Địa điểm phát hành HSYC: HSYC được phát hành miễn phí tại

+ Phòng TCHC Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk.

+ Địa chỉ: 35 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

+ Điện thoại: 02623.954266

7. Bảo đảm dự thầu: Không

8. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00, ngày 31 tháng 01 năm 2023

9. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 31 tháng 01 năm 2023


Ý kiến bạn đọc