Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X: Xem xét, đánh giá nhiều nội dung quan trọng

18:52, 10/07/2024

Chiều 10/7, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng, các đại biểu tiếp tục phiên thuyết trình các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết.

Tại phiên làm việc, các đại biểu đã nghiên cứu, xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết về các quy định: mức thu học phí từ năm học 2024 - 2025 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; mức chi cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng điều hành phiên làm việc. Ảnh: Vạn Tiếp
Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Chiến Hòa và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng điều hành phiên làm việc. Ảnh: Vạn Tiếp.

Kỳ họp cũng đã xem xét, đánh giá về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của tỉnh Đắk Lắk; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ phần vốn phân bổ sau nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2024; Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; ban hành Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh danh mục công trình dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2024; công trình, dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 ha đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; việc chấp thuận Đề án Tổ chức, sắp xếp Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh.

Đại biểu tham dự phiên làm việc. Ảnh: Vạn Tiếp
Đại biểu tham dự phiên làm việc. Ảnh: Vạn Tiếp.

Các đại biểu cũng nghiên cứu, xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Đắk Lắk từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (đợt 3); về việc đề nghị ban hành Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh… cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

* Sáng mai (ngày 11/7), các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về các nội dung được trình tại kỳ họp lần này.

Lan Anh


 


Ý kiến bạn đọc