Multimedia Đọc Báo in

Kịp thời hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp HĐND tỉnh

14:50, 19/06/2024

Sáng 19/6, thành viên UBND tỉnh tiến hành Phiên họp đóng góp ý kiến nhằm xem xét thông qua các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh đồng chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp.
Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết: Bổ sung Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025) tỉnh Đắk Lắk; Quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Huấn trình bày các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài nguyên - môi trường.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Huấn trình bày các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tài nguyên - môi trường.

Các đại biểu cũng thống nhất thông qua nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết: Quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường, nhiệm vụ cho hoạt động kinh tế về tài nguyên và môi trường cho các cấp ngân sách thuộc tỉnh Đắk Lắk; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của HĐND tỉnh Đắk Lắk quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu thảo luận tại phiên họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu thảo luận tại phiên họp.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng tiến hành thảo luận, cho ý kiến, thông qua nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết: Quy định mức chi cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh; Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung quyết định chủ trương đầu tư của một số dự án đầu tư công (nếu có); Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu kết luận một số nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu kết luận một số nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị nhấn mạnh, trên cơ sở một số nội dung góp ý của các đại biểu, các sở, ngành liên quan kịp thời hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm chất lượng, tiến độ để UBND trình Kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Lan Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Những phát biểu thấm ý Đảng lòng dân
Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo cấp cao với tư duy chiến lược luôn trăn trở vì dân, vì nước; một con người trọng danh dự, có tác phong gần gũi, lối sống giản dị, đạo đức trong sáng, khiêm nhường, ghét thói hư tật xấu mà giàu lòng nhân ái, đã ngừng đập lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024.