Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc: Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 48 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ

14:31, 30/01/2024

48 thanh niên được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là những quần chúng ưu tú đã được các cấp ủy ở cơ sở quan tâm theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện thời gian qua. Trong đó, nhiều thanh niên đã được hướng dẫn viết lý lịch để thực hiện các bước xem xét kết nạp Đảng.

Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2024 tham quan, học tập tại Di tích lịch sử Đồn điền CADA.
Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2024 tham quan, học tập tại Di tích lịch sử Đồn điền CADA.

Tại các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, học viên đã được học tập các chuyên đề: khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, các học viên còn được đại diện Thường trực Huyện ủy nói chuyện thời sự, trao đổi thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của đất nước và địa phương; được tham quan, học tập tại hai Di tích lịch sử quốc gia trên địa bàn là Đồn điền CADA và Miếu thờ CADA.

Các nội dung của lớp học giúp quần chúng ưu tú có những nhận thức cơ bản về Đảng, xây dựng động cơ đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để sớm trở thành Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. Đối với thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu trong môi trường quân ngũ để góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đinh Nga


Ý kiến bạn đọc