Multimedia Đọc Báo in

Học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh đợt III năm 2023

12:35, 19/10/2023

Sáng 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh đợt III năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

hfghg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải quán triệt các văn bản gồm: Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 1348-QĐ/TU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 1349-QĐ/TU, ngày 28/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh cán bộ.

Đồng chí Đỗ Ngọc Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt các văn bản: Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 6/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

gfh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải quán triệt các văn bản tại hội nghị.

Các đại biểu cũng được nghe Phó Giám đốc Sở Công thương Huỳnh Ngọc Dương quán triệt Kết luận số 59-KL/TW, ngày 8/8/2023 của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhấn mạnh: Các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh có nhiều điểm mới, quy định rõ từng nội dung liên quan nhằm cụ thể hóa quan điểm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Vì vậy, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc học tập, tiếp thu trọn vẹn, đầy đủ những nội dung cốt lõi của các văn bản mới.

Ngay sau hội nghị cấp tỉnh, các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy theo hướng mở rộng đối tượng tham gia, hình thức linh hoạt, phù hợp, sử dụng hài hòa hình thức trực tuyến với trực tiếp và tuyên truyền miệng; phát huy vai trò của cấp ủy trong việc tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng tại cấp mình.

hfg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Tấn cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới mạnh mẽ phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo đảm thiết thực, phù hợp. Đồng thời, chú trọng việc đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định, quyết định.

Nguyễn Xuân

 

 


Ý kiến bạn đọc