Multimedia Đọc Báo in

Vững "nền", mạnh "gốc" cho tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (kỳ 1)

08:20, 26/09/2023

Xác định vai trò quan trọng của doanh nghiệp, trước sự lớn mạnh không ngừng của kinh tế tư nhân, vấn đề phát triển tổ chức đảng trong khu vực này rất cần thiết. Để vững "nền", mạnh "gốc" trong công tác xây dựng Đảng khối doanh nghiệp tư nhân, nhiều chủ tương, quyết sách được ban hành; nhiều khó khăn, nút thắt trong câu chuyện phát triển đảng viên đã và đang được tháo gỡ, cùng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Kỳ 1: Động lực từ quyết tâm chính trị

Từ năm 1996 đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp. Đặc biệt, Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về "Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân" đã tạo động lực to lớn, thúc đẩy quá trình xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước nói chung và trên địa bàn Đắk Lắk nói riêng.

Chủ trương thống nhất, xuyên suốt

Ngay từ cuối năm 1996, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nhiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 “Về đảng viên làm kinh tế tư nhân”; thực hiện thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, ngày 29/7/2010, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07- CT/TW trong tình hình mới. Năm 2017, Ban Bí thư có Thông báo số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.

Đặc biệt, năm 2019, Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 33-CT/TW về "Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân" với 10 nội dung trọng tâm, đã tạo động lực to lớn thúc đẩy quá trình xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp tư nhân. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII mới đây tiếp tục khẳng định: Cần đổi mới, hoàn thiện các loại hình tổ chức cơ sở đảng, trong đó, quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện có đủ số lượng đảng viên để thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân, bảo đảm chất lượng, phát huy được vai trò lãnh đạo, định hướng hoạt động của doanh nghiệp.

Một góc Khu công nghiệp Hòa Phú (TP. Buôn Ma Thuột). Ảnh: H. Gia

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng phát triển, các doanh nghiệp tăng cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh. Trong 3 năm (2021 - 2023), toàn tỉnh có 3.911 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn đăng ký, hoạt động đến năm 2023 là 12.384 doanh nghiệp, tăng 1,48 lần về số lượng và 1,7 lần về quy mô vốn/doanh nghiệp so với năm 2017. Hiện Đắk Lắk là tỉnh có số lượng doanh nghiệp đang hoạt động xếp thứ 22 cả nước và thứ hai trong khu vực Tây Nguyên, sau Lâm Đồng. Vai trò của các doanh nghiệp tư nhân ngày càng góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đóng góp trên 65% tổng GRDP toàn tỉnh.

 

“Doanh nghiệp có tổ chức đảng đã gắn kết chặt chẽ hơn với cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh và tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội” - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 658 tỉnh Y Biêr Niê.

Thực hiện các kết luận, chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 658-QĐ/TU, ngày 19/7/2017 về thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Ban Chỉ đạo 658). Ban Chỉ đạo 658 hiện nay do Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê làm Trưởng ban, lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Ban Chỉ đạo 658 cũng đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/BCĐ về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2022 - 2025.

Đảng mạnh - doanh nghiệp vững

Từ quyết tâm chính trị, chủ trương xuyên suốt của Đảng và sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã vận động và thành lập được 21 tổ chức đảng và kết nạp được 388 đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò, góp phần thúc đẩy sản xuất, tham gia giải quyết hợp lý các tranh chấp, bức xúc; tuyên truyền, vận động người lao động và chủ doanh nghiệp thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời quan tâm chỉ đạo thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động…

Đồng chí Trần Trung Tiến, Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Thép ASEAN (Khu công nghiệp Hòa Phú) cho biết, cùng với nhiệm vụ tạo nguồn, tuyên truyền, giáo dục người lao động phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, Chi bộ đã cùng với Ban Giám đốc Công ty phát động và triển khai thực hiện các phong trào như: lao động giỏi, lao động sáng tạo; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... tạo không khí thi đua làm việc sôi động, nhiệt huyết. Công nhân các bộ phận đã có nhiều sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Nhiều quần chúng ưu tú đã có môi trường cống hiến, rèn luyện, trở thành nguồn để chi bộ xem xét kết nạp Đảng.

Công nhân Công ty TNHH May mặc Able Joy Đắk Lắk (Khu công nghiệp Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột) sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Ảnh: M. Cường

Anh Y Huynh Kbuôr (SN 1989), nhân viên an ninh Công ty Cổ phần Thép ASEAN là một trong hai quần chúng ưu tú đang hoàn tất hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng trong năm 2023 bày tỏ: “Được chi bộ xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng, tôi thấy mình trưởng thành hơn trong công việc và cuộc sống. Tôi nhận thức phải luôn nghiêm khắc rèn luyện bản thân ngày một tốt hơn và gương mẫu, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng doanh nghiệp vững mạnh”.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trần Quang Tân khẳng định, việc xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên, giúp doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có tổ chức đảng sẽ gương mẫu, tiên phong trong hoạt động cũng như thực hiện trách nhiệm xã hội, bảo vệ người lao động, tham gia nghĩa vụ thuế đầy đủ... Các doanh nghiệp có lực lượng đảng viên hùng hậu sẽ luôn tiên phong, tạo ra không khí hăng hái thi đua sản xuất, hiến kế đưa doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

(Còn nữa)

Kỳ 2: Những "nút thắt" cần gỡ

Mạnh Cường - Hoàng Gia


Ý kiến bạn đọc


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.