Multimedia Đọc Báo in

Sáng mãi hào khí, tinh thần Điện Biên Phủ

06:28, 21/05/2023

Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả tổng hòa của nhiều yếu tố mà nổi lên là sức mạnh trí tuệ, cùng ý chí của khối đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, sáng tạo của Đảng ta, và “đó cũng là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới”.

Ấy vậy mà, các thế lực thù địch chống phá với luận điệu cho rằng “nếu không có sự giúp đỡ của nước ngoài thì Việt Nam không thể có chiến thắng Điện Biên Phủ”(!?) đã cố tình phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta, phủ nhận sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc ta trong chiến thắng vĩ đại ấy.

Trước hết cần khẳng định, trong những năm cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhất là trước và trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân dân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ quan trọng của Liên Xô, Trung Quốc và một số nước xã hội chủ nghĩa, của liên minh chiến đấu ba nước Đông Dương, của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Chúng ta luôn ghi nhớ và không bao giờ quên sự giúp đỡ đó. Nhưng, xét từ bất kỳ phương diện nào, thì mọi giúp đỡ, dù lớn đến đâu cũng không thể giúp sự nghiệp cứu nước của một dân tộc tới thắng lợi cuối cùng nếu sự nghiệp ấy không mang tính chính nghĩa, thiếu tinh thần tự chủ, thiếu đường lối chính trị đúng đắn và bản lĩnh chính trị vững vàng, thiếu sách lược quân sự sáng tạo và hiệu quả, không phát huy được sức mạnh vật chất và tinh thần của toàn dân tộc. Đây là nguyên tắc, có tính chất sống còn.

Lực lượng dân công hỏa tuyến vận chuyển hàng hóa trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Ảnh tư liệu

Ngay từ khi xác định việc tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ để tạo nên một bước ngoặt mới trong chiến tranh trước khi người Mỹ can thiệp sâu hơn vào Đông Dương, đồng thời xác định trận Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược làm thay đổi cục diện chiến tranh và kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng ta đã hạ quyết tâm chiến lược tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Với quyết tâm đó, ta đã tính toán rất kỹ lưỡng từ việc xây dựng hậu cần, căn cứ địa cho đến phương thức tác chiến, để từ phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh, “tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu”, chọn nơi địch sơ hở mà đánh, chuyển sang phương châm “đánh chắc, tiến chắc”, chọn Điện Biên Phủ - nơi mạnh nhất của Pháp lúc bấy giờ để tiêu diệt, là một quyết định đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo và kịp thời của Đảng.

Với khẩu hiệu “Tất cả cho mặt trận, tất cả để chiến thắng”, “Tất cả vì Điện Biên Phủ”, với ý chí tự lực tự cường, dựa vào sức mình là chính, toàn Đảng, toàn dân tập trung toàn lực chi viện cho tiền tuyến, quyết tâm chiến lược của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhanh chóng biến thành hành động. Từ vùng tự do Việt Bắc, Liên khu III, Liên khu IV, vùng mới giải phóng Tây Bắc đến các khu căn cứ địa ở đồng bằng Bắc Bộ, vùng Thượng Lào, từng đoàn xe tải, xe đạp thồ, ngựa thồ đã không quản khó khăn, gian nguy vận chuyển lương thực, đạn dược, thuốc men ra mặt trận. Hàng vạn dân công, thanh niên xung phong ngày đêm trèo đèo, lội suối vận chuyển lương thực, vũ khí tiếp tế cho mặt trận. Nhân dân các địa phương đã ra sức động viên thanh niên lên đường nhập ngũ giết giặc lập công... Có thể khẳng định, đó là sức mạnh chính trị - tinh thần, sức mạnh vật chất, sức mạnh của hậu phương và tiền tuyến được phát huy cao nhất, tạo sức mạnh tổng hợp làm nên chiến thắng lịch sử.

Trong tác phẩm “Trận Điện Biên Phủ”, nhà báo Giuyn Roa, nguyên đại tá quân đội Pháp thừa nhận: “... không phải viện trợ của Trung Quốc đã đánh bại tướng Nava mà đó là những chiếc xe đạp Pơgiô thồ 200 - 300 kg hàng, do những dân công ăn không no, ngủ trên những tấm ni lon trải ngay trên mặt đất. Tướng Nava bị đánh bại bởi trí thông minh và quyết tâm chiến thắng của đối phương”.

69 năm trôi qua, nhưng hào khí, tinh thần của thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đến nay vẫn còn tỏa sáng. Phát huy bài học thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ trong thời đại mới, bài học bao trùm hơn cả đó là phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; bài học luôn phát huy nội lực, hết sức coi trọng nội lực - đó là sự tổng hợp sức mạnh từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ sự điều hành, quản lý của Nhà nước, từ hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của nhân dân. Đó còn là bài học về sự tăng cường đoàn kết, mở rộng quan hệ quốc tế, thực hiện nghiêm túc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại và chủ trương vừa tăng cường hợp tác, vừa đấu tranh, kiên định về mục tiêu, nguyên tắc chiến lược, cân bằng quan hệ với các nước lớn, tích cực, chủ động nắm bắt thời cơ và ngày càng hội nhập sâu rộng, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, để hào khí, tinh thần Điện Biên Phủ luôn tỏa sáng trong thời đại mới.

Nguyễn Cẩm


Ý kiến bạn đọc