Multimedia Đọc Báo in

Huyện Cư Kuin: Siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật trong Đảng

06:29, 04/10/2022

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thời gian qua, cấp ủy , Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Cư Kuin đã bám sát thực tiễn, siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật trong Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại địa phương.

Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cư Kuin Hoàng Minh Châu cho biết, Đảng bộ huyện Cư Kuin hiện có 30 tổ chức cơ sở đảng với hơn 4.300 đảng viên. Thời gian qua, UBKT hai cấp của huyện đã đẩy mạnh công tác tham mưu cấp ủy cùng cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của Đảng.

Ngay từ đầu năm, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn theo phương châm “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.

Cùng với đó, tích cực tham mưu các cấp ủy đảng quán triệt các nghị quyết, quyết định của Trung ương, tỉnh có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đảng viên, tổ chức đảng.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy Cư Kuin Hoàng Minh Châu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 3 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát tập trung chủ yếu vào tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, có nhiều khiếu kiện kéo dài, nhất là trong quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tài chính, đầu tư công, công tác tổ chức cán bộ… Với đặc thù địa bàn có nhiều công ty cà phê thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đứng chân trên địa bàn, tình trạng lấn chiếm, mua bán, sử dụng đất, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp cùng việc tranh chấp, khiếu kiện hợp đồng giao khoán giữa doanh nghiệp và người nhận khoán thời gian qua diễn biến phức tạp nên UBKT các cấp của huyện đặc biệt chú trọng theo dõi, kiểm tra thường xuyên nội dung này.

Từ đầu năm đến nay, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 4/4 cuộc (đạt 100% kế hoạch), giám sát 3/3 cuộc (đạt 100%). Cấp ủy và UBKT cấp cơ sở đã tiến hành giám sát 32 tổ chức đảng, 43 đảng viên. Cấp ủy và UBKT cấp huyện đã thi hành kỷ luật 3 đồng chí, trong đó có 2 huyện ủy viên, 1 ủy viên ban thường vụ đảng ủy, khai trừ một đảng viên vi phạm pháp luật.

Siết chặt kỷ cương

Trong hai năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cư Kuin lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, mặc dù phải thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ chính trị khác nhau và chịu tác động không nhỏ bởi dịch bệnh COVID-19, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng luôn được cấp ủy, UBKT các cấp huyện Cư Kuin thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Xác định các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy phải nêu cao vai trò trách nhiệm, thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật ở địa phương, UBKT Huyện ủy cũng tiến hành kiểm tra người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng đó. Đồng thời, nếu tổ chức đảng có đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì người đứng đầu cấp ủy tổ chức đảng đó cũng phải xem xét, chịu trách nhiệm liên đới.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cư Kuin xem xét cho ý kiến về xử lý đảng viên vi phạm.

Nhất quán quan điểm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy, UBKT Huyện ủy tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ nhằm ngăn chặn vi phạm, khuyết điểm của đảng viên từ khi mới manh nha, không để sai phạm của một người dẫn đến sai phạm của nhiều người, sai phạm ít nghiêm trọng dẫn đến nghiêm trọng, sai phạm của một cá nhân làm ảnh hưởng đến cả tổ chức.

Theo đồng chí Hoàng Minh Châu, trong quá trình kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên đã chấp hành nghiêm các quy định, nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình, báo cáo đầy đủ trung thực, tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát hiện vẫn còn “điểm nghẽn”, việc phát hiện vi phạm của đảng viên còn gặp khó, xuất hiện tình trạng đảng viên còn quanh co, giấu giếm khuyết điểm, vi phạm. Chính vì vậy, việc thẩm tra xác minh vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên phải được thực hiện chặt chẽ, xem xét, kết luận rõ ràng đúng nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm và đảm bảo công minh, chính xác. Từ đó, giúp tổ chức đảng và đảng viên bị xử lý kỷ luật thấy rõ vi phạm, chấp hành nghiêm túc kết luận và quyết định kỷ luật của tổ chức đảng có thẩm quyền, chủ động đề ra biện pháp sửa chữa, khắc phục vi phạm, hậu quả gây ra.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi khí thế làm việc đầu năm
Sau những ngày vui Xuân đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi, nghiêm túc, với quyết tâm năm mới thắng lợi mới.
Trang tin địa phương