Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng)

11:58, 04/07/2022

Sáng 4/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 (mở rộng).

Các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

gdfgf
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự hội nghị có Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Y Vinh Tơr; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư các Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc.

hfghgh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn thông qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Hội nghị tập trung đánh giá, cho ý kiến các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Dự thảo báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị; thực hiện chất vấn trong Đảng.

gdfgf
Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm; đánh giá thực trạng, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nhất là đối với những chỉ tiêu, mục tiêu đạt thấp so với kế hoạch, đề xuất điều chỉnh phương hướng, đề xuất giải pháp, biện pháp có tính khả thi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2022; đánh giá cụ thể về việc giá xăng dầu, vật tư tăng đã tác động như thế nào đến sản xuất, thu nhập của người dân, doanh nghiệp; công tác giải phóng mặt bằng chậm, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, nguyên nhân là gì, biện pháp tháo gỡ như thế nào; các vấn đề nổi cộm liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến cụ thể vào các dự thảo văn bản, báo cáo trong chương trình hội nghị để Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh, thống nhất trình Tỉnh ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

gdgf
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà điều hành Tổ thảo luận số 1

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, ngành triển khai đồng bộ các biện pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, phòng, chống dịch COVID-19, từng bước mở lại các hoạt động sản xuất kinh doanh; việc triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

gdfgfg
Đại biểu Tổ thảo luận số 2 phát biểu ý kiến

Cụ thể, giá trị tổng sản phẩm 6 tháng trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 23.632,8 tỷ đồng (bằng 41,98% kế hoạch, tăng 7,37% so với cùng kỳ 2021); vụ đông xuân gieo trồng vượt kế hoạch đề ra với diện tích 67.723 ha (bằng 122% kế hoạch), vụ hè thu đã gieo trồng 41.494 ha (đạt 20,35% kế hoạch); công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng được tăng cường nhưng tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, có 71/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sản xuất công nghiệp - xây dựng cơ bản ổn định; thương mại - dịch vụ ước thực hiện 51.138,8 tỷ đồng (bằng 56,51% kế hoạch, tăng 16,68% so với cùng kỳ); hoạt động du lịch phục hồi, phát triển, tổng doanh thu ước đạt 432 tỷ đồng (bằng 56,1% kế hoạch, tăng 27,5% so với cùng kỳ).

gdfgf
Các đại biểu thuộc Tổ thảo luận số 3 nghe các ý kiến góp ý, đề xuất

Hoạt động xuất nhập khẩu có nhiều chuyển biến tích cực, xuất khẩu ước đạt 845 triệu USD (bằng 70,4% kế hoạch, tăng 61,7% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 4.800 tỷ đồng (bằng 58,54% kế hoạch, tăng 34,27% so với cùng kỳ).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, an sinh xã hội bảo đảm. Công tác quân sự, quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng chú trọng triển khai thực hiện.

dfhgh
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă điều hành nội dung thảo luận tại Tổ thảo luận số 4

Sau khi khai mạc, các đại biểu đã chia thành 4 tổ thảo luận các nội dung tại hội nghị dưới sự điều hành của các tổ trưởng gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoài Dương; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc