Multimedia Đọc Báo in

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

17:12, 04/04/2022

Chiều 4/4, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác Tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Trong quý I năm 2022, mặc dù tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ. Toàn ngành đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022; tiếp tục tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, toàn ngành tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể cán bộ, quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Đã có 63/63 tỉnh ủy, thành ủy hoàn thành kiểm điểm; có 917 ủy viên ban thường vụ được đánh giá, xếp loại, trong đó có 22,2% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 76,7% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 0,32% hoàn thành nhiệm vụ và 0,43% không hoàn thành nhiệm vụ. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng đã kịp thời tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, đảng viên nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 bảo đảm đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thượng Hải chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt một số văn bản về công tác Tổ chức xây dựng Đảng gồm: Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 3/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/2/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 27-KL/TW, ngày 21/2/2022 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24/3/2020; Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/3022 của Ban Bí thư về tổ chức Đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quyết định số 61-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước với cấp ủy địa phương.  

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính yêu cầu toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 bảo đảm tiến độ, chất lượng; tập trung tham mưu quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị, nhất là việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thiện quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026; tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030, 2026 - 2031, tham mưu ban hành quy định mới về luân chuyển cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Đồng chí Mai Văn Chính cũng đề nghị toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên như công tác tham mưu, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị cán bộ; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Khí thế Tháng Thanh niên
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, qua đó khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.