Multimedia Đọc Báo in

Công tác tuyên giáo – những dấu ấn đổi mới, sáng tạo

08:27, 10/01/2022

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong năm 2021 đã đặt ra những vấn đề, nhiệm vụ mới chưa có tiền lệ với ngành tuyên giáo, nhất là trong công tác tuyên truyền. Những đổi mới, sáng tạo, sâu sát trong phương thức và nội dung thực hiện đã giúp công tác tuyên giáo nắm bắt và thích ứng với tình hình mới.  

Ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền nghị quyết

Xác định việc tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã sớm tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01 CT/TW, ngày 9/3/2021 về việc “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đồng thời, ban hành 3 văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW và tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến.

Một hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1 triệu đảng viên tham gia học tập ở 7.903 điểm cầu đã được tổ chức và để lại những dấu ấn đậm nét cũng như nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên. Với hình thức này, đông đảo đảng viên ở cơ sở và có cả ở nước ngoài cùng lúc được học tập, quán triệt nghị quyết với cấp tỉnh và Trung ương; Nghị quyết được truyền đạt sớm và nhanh nhất, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Hình thức trực tuyến cũng được áp dụng trong tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại 6.750 điểm cầu và 318.688 đại biểu tham dự nhằm kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng như đánh giá nghiêm túc để việc làm theo Bác thực sự hiệu quả, chất lượng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn quán triệt một số nội dung tại hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy.

Mạnh dạn đổi mới, tích cực ứng dụng tiện ích của công nghệ trên các mặt công tác, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện truyền thông, qua sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, ngành tuyên giáo cũng đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng nhiều hình thức sáng tạo khác như qua Zalo, tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành; tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tiếp trên sóng phát thanh - truyền hình…

 
Năm 2021, toàn ngành tuyên giáo đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII, phản ánh kịp thời việc triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

 

Xây dựng chương trình trọng tâm, trọng điểm

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngành tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Điểm mới của việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trong nhiệm kỳ này là cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình đề án nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện, đồng thời tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên để thực hiện, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi là một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Ảnh: L.Hương

Song song với đó, công tác nghiên cứu lý luận được tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả thể hiện ở việc tập trung nghiên cứu, bám sát những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết để cụ thể hóa thành những chương trình, đề tài, đề án khoa học trọng điểm phục vụ tham mưu xây dựng các đề án, dự án luật, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng. Ngành tuyên giáo đã đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận theo hướng gắn lý luận vào giải quyết những vấn đề đang đặt ra trên địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều nơi đã giảng dạy tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị bằng hình thức trực tuyến, từng bước thay đổi nhận thức, thói quen, kinh nghiệm trong việc áp dụng công nghệ hiện đại vào giảng dạy.

Có thể thấy, những đổi mới trong công tác tuyên truyền thích ứng với tình hình mới đã thể hiện rõ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng của ngành tuyên giáo, qua đó, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc
Với những người lính mang quân hàm xanh, khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Điều này càng thôi thúc họ vượt khó, đem hết sức mình bảo vệ từng đường biên cột mốc, bảo vệ biên cương lãnh thổ.