Multimedia Đọc Báo in

Chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo

18:18, 30/12/2021

Chiều 30/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

đại
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, Ban Tuyên giáo các cấp đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và thực tiễn địa phương, chủ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, triển khai, gắn với đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Đặc biệt là công tác tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức rất sâu rộng, đa dạng, hiệu quả.

Công tác tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán tiệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy bảo đảm kịp thời, phù hợp với điều kiện, tình hình diễn biến dịch bệnh. Trong đó, trọng tâm là học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

cnana
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân.

Hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ được quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là định hướng công tác tuyên truyền và biên soạn các tài liệu khuyến cáo, hướng dẫn tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19.

Các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường…

tert
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2021). 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo trong năm 2021.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 – 2025. Trước tác động của đại dịch COVID-19, áp lực lớn về vấn đề việc làm, an sinh xã hội, sự chống phá của các thế lực thù địch đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Tuyên giáo các cấp của tỉnh cần chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

rwerwer
Các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016-2021) nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong đó, cần tập trung tham mưu cấp ủy hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19; tham mưu cấp ủy lãnh đạo tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh.

Bên cạnh đó, tham mưu lãnh đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm; tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, vệc tốt, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tư tưởng.

ter
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 48 cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 28 tập thể, 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2020 và 2016 - 2021).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 14 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Đề án nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, phường, thị trấn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 25 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2021.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc