Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng đội ngũ trí thức đủ đức, đủ tài

08:47, 30/03/2018

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27 – NQ/TW ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ trí thức (ĐNTT) trên địa bàn tỉnh đã từng bước phát huy được vai trò của mình trên mọi lĩnh vực đời sống, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Theo thống kê của UBND tỉnh, ĐNTT có trình độ cao của tỉnh hiện có 14.537 người, trong đó lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có 10.708 người, khoa học tự nhiên 766 người, kỹ thuật và công nghệ  924 người, nông nghiệp 1.326 người, y dược 813 người. Toàn tỉnh hiện có 124 cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ  l. 607 người; chức danh Giáo sư 2 người, Phó giáo sư 27 người. Thời gian qua, ĐNTT trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò trong việc đề xuất chủ trương, chính sách nhằm khai thác có hiệu quả các lợi thế của ngành, lĩnh vực công tác; tham gia vào công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cũng như chuyển giao, áp dụng nhiều thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ; góp phần duy trì tốc độ phát triển kinh tế, xã hội, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa chung của cả tỉnh.

Từ năm 2008 đến nay, tỉnh thường xuyên tổ chức phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới ĐNTT để họ thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Trên địa bàn tỉnh có 2 trường đại học, 5 trường cao đẳng và nhiều trường trung cấp nghề. Việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề cũng như sự đa dạng về hình thức đào tạo đã bổ sung đáng kể ĐNTT cho địa phương hằng năm.

Các cá nhân được  vinh danh Trí thức  Việt Nam tiêu biểu đón nhận bảng  vinh danh  từ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn  Hải Ninh.
Các cá nhân được vinh danh Trí thức Việt Nam tiêu biểu đón nhận bảng vinh danh từ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hải Ninh.

Thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, trong tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh luôn ưu tiên đối với tiến sĩ, thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp II, cấp I, bác sĩ nội trú… tạo môi trường công tác tốt để thu hút trí thức giỏi; có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tạo điều kiện cho ĐNTT yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác điều động bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, dân chủ, phù hợp với trình độ, chuyên môn, vị trí công tác.

Bên cạnh đó, hằng năm tỉnh luôn tổ chức họp mặt ĐNTT để thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thông báo những chủ trương, kế hoạch thực hiện các chương trình, mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh; lắng nghe, giải quyết những đề xuất, kiến nghị của ĐNTT; vinh danh trí thức có thành tích cao trên các lĩnh vực hoạt động. Các cấp ủy đảng luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ĐNTT được phát huy năng lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vinh danh các trí thức tiêu biểu ngành Khoa học công nghệ tỉnh năm 2017.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vinh danh các trí thức tiêu biểu ngành Khoa học công nghệ tỉnh năm 2017.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị, so với tổng số dân toàn tỉnh là 1,9 triệu dân (số liệu năm 2016), có thể nói, ĐNTT của tỉnh hiện nay chưa nhiều, chiếm tỷ lệ còn thấp, môi trường, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, học tập còn hạn chế, địa bàn hoạt động rộng... nhưng ĐNTT tỉnh đã có nhiều cố gắng, nhiệt tình, sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện kế hoạch thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, có trọng tâm, trọng điểm, chọn khâu đột phá về phát triển ĐNTT của tỉnh. Tỉnh cũng sẽ tạo môi trường thông thoáng, điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ trí thức, khơi dậy tinh thần yêu nước, khai thác có hiệu quả nguồn lực trí tuệ, nhất là đầu tư cho lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; động viên, phát huy tài năng của ĐNTT có trình độ cao, quyết tâm xây dựng ĐNTT đủ đức, đủ tài cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa hiện đại hóa của tỉnh nhà.

Hồng Chuyên


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi khí thế làm việc đầu năm
Sau những ngày vui Xuân đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi, nghiêm túc, với quyết tâm năm mới thắng lợi mới.
Trang tin địa phương