Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai Luật Quy hoạch

15:19, 15/07/2019

Sáng 15-7, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Đắk Lắk có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 27-11-2017 tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Tiếp đó, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi 37 Luật có liên quan đến quy hoạch đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau hơn một năm triển khai Luật Quy hoạch và thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11 của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo và đạt được một số kết quả nhất định. Việc hoàn thiện thể chế quy hoạch, bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch và việc phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch đã được tổ chức thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các Bộ lập quy hoạch ngành quốc gia, đồng thời đã nghiên cứu xây dựng Đề án phân vùng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Từ khi Luật Quy hoạch được thông qua đến khi có hiệu lực thi hành có khoảng thời gian 13 tháng để thực hiện việc chuyển tiếp các quy hoạch và triển khai lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, do chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp quy hoạch và chậm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch nên kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương còn hạn chế, đặc biệt là việc triển khai tổ chức lập các quy hoạch cho thời kỳ 2021 - 2030 chưa đáp ứng được tiến độ theo yêu cầu.

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các bộ, ngành và địa phương tập trung thảo luận về kết quả đạt được trong thực thi những quy định của Luật Quy hoạch, nhất là việc triển khai lập quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh của các bộ, ngành, địa phương; những vấn đề khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Đặc biệt là thống nhất cách hiểu, cách làm như việc lập quy hoạch nào trước, quy hoạch nào sau giữa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành và quy hoạch tỉnh; cách hiểu và áp dụng các quy định chuyển tiếp của Luật Quy hoạch, nhất là các quy hoạch tích hợp như quy hoạch điện cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định, Luật Quy hoạch là Luật mới, lần đầu tiên được áp dụng đồng bộ tất cả quy hoạch. Luật Quy hoạch có vai trò vô cùng quan trọng trong định hướng phát triển, dự báo phát triển các lĩnh vực, sản phẩm của mỗi ngành, vùng, địa phương, đảm bảo phát triển bền vững. Chính vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các, bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới cần đầu tư, phát triển quy hoạch một cách đồng bộ, tránh tình trạng phong trào. Đặc biệt, cần nhanh chóng làm rõ và khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thời gian thực hiện chuyển tiếp khi các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được lập theo quy định của Luật Quy hoạch.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Quy hoạch; xây dựng các Nghị định để hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch; thực hiện các quy định chuyển tiếp của luật; rà soát những quy hoạch hiện có, chuẩn bị các điều kiện, tập trung để xây dựng các quy hoạch mới; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch quốc gia, quy hoạch tỉnh; hoàn thiện hệ thống cơ sở dự liệu quốc gia về quy hoạch…

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai
Một trong những nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND huyện Krông Năng chỉ đạo quyết liệt là giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó có các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, vì đây là lĩnh vực có số lượng giao dịch chiếm phần lớn các thủ tục phải giải quyết hằng năm.