Multimedia Đọc Báo in

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Tiếp tục xem xét, đánh giá các tờ trình, dự thảo nghị quyết

13:30, 09/12/2020
Sáng 9-12, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu tiếp tục xem xét, đánh giá các tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng.
 
Theo đó, phiên làm việc đã xem xét, đánh giá các tờ trình, dự thảo như: quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh.
 
Đại biểu tham dự phiên làm việc. Ảnh: Hoàng Gia
Đại biểu tham dự phiên làm việc. Ảnh: Hoàng Gia
 
Tại phiên làm việc, các đại biểu cũng đã nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết về Đề án xây dựng TP. Buôn Ma Thuột trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 20 ha đất trồng lúa trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 05, ngày 22-5-2020 của HĐND tỉnh.
 
Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Trần Đình Nhuận trình bày tờ trình tại Kỳ họp. Ảnh: Hoàng Gia
Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Trần Đình Nhuận trình bày tờ trình tại Kỳ họp. Ảnh: Hoàng Gia
 
Bên cạnh đó, các đại biểu xem xét và đánh giá các tờ trình, dự thảo khác như: điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định chủ trương đầu tư dự án Di dân khẩn cấp vùng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cụm dân cư lưu vực xả lũ hồ Ea Súp hạ, huyện Ea Súp… cùng nhiều nội dung quan trọng khác.
 
Đại biểu biểu quyết thông qua một số nghị quyết. Ảnh: Hoàng Gia
Đại biểu biểu quyết thông qua một số nghị quyết. Ảnh: Hoàng Gia
 
Cũng trong phiên làm việc sáng nay, các đại biểu đã thông qua một số nghị quyết: Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh; Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh; Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh; việc chuyển nội dung giám sát của HĐND tỉnh khóa IX sang năm 2021; sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 18/NQ-HĐND, ngày 10-7-2019 của HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh…
 
Lan Anh
 

Ý kiến bạn đọc


Thanh niên Đắk Lắk sẵn sàng lên đường tòng quân
Ngày 8/2 (nhằm ngày 18 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), gần 3.000 thanh niên ưu tú trong toàn tỉnh sẽ nô nức lên đường tòng quân; trong đó, có hơn 2.500 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 466 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.