Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng Buôn Ma Thuột xứng tầm đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

09:05, 17/08/2020
Trải qua 115 năm hình thành và phát triển, Buôn Ma Thuột đang vươn mình trở thành một đô thị giữ vai trò quan trọng, kết nối của vùng Tây Nguyên với 40 dân tộc anh em cùng sinh sống. Có được kết quả đó chính là nhờ sự quan tâm rất lớn của Trung ương và của tỉnh; sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền cùng với sự đồng sức, đồng lòng của nhân dân thành phố.
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột lần thứ XIV, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được những kết quả rất quan trọng. Trong đó, nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá; chuyển dịch cơ cấu tích cực; xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm hơn dự kiến.
 
Song song với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, thành phố còn chú trọng thực hiện các mục tiêu về văn hóa – xã hội. Nhờ đó, chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác bảo vệ môi trường từng bước đi vào nền nếp. Công tác quốc phòng, an ninh thường xuyên được Đảng bộ thành phố quan tâm. Nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được củng cố và giữ vững.
 
Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng trên cả bốn mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đạt được nhiều kết quả tích cực.
 
Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa, tác động tích cực trong Đảng, trong dân. Vai trò nêu gương của hầu hết cán bộ đảng viên, nhất là của người đứng đầu được nâng cao, đoàn kết trong Đảng được tăng cường, dân chủ trong xã hội được phát huy; nhiều tập thể, cá nhân thực sự là tấm gương điển hình được phát hiện và nhân rộng...
 
Một góc đô thị Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hoàng Gia
Một góc đô thị Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hoàng Gia
Đảng bộ thành phố đã thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vào các chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, đúng quy định; chất lượng đội ngũ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số các cấp được nâng lên.
 
Hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đã đi vào thực chất, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết.
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng là giai đoạn thành phố tập trung các giải pháp, biện pháp quyết liệt để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 60-KL/TW ngày 27-11-2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010 - 2020.
 
Sau 10 năm tích cực phấn đấu, TP. Buôn Ma Thuột đã có nhiều nỗ lực vượt bậc để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, trở thành đô thị hạt nhân của vùng.
 
Tiếp tục mục tiêu xây dựng TP. Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm của Tây Nguyên trong giai đoạn mới, ngày 16-12-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 67-KL/TW về xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
Ngày 9-7-2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 103/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 67-KL/TW. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Trung ương, là cơ sở vững chắc nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề đặt ra không chỉ riêng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mà cao hơn là của tỉnh Đắk Lắk.
 
Để lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, Đảng bộ thành phố đề ra nhiệm vụ và mục tiêu cụ thể cũng như những giải pháp căn cơ, quyết liệt cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, tập trung vào những định hướng của Trung ương theo Kết luận số 67-KL/TW là xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, nhất là tài nguyên thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, địa lý trung tâm vùng, tam giác phát triển Việt Nam – Lào - Campuchia.
 
Tin rằng, với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, sự đoàn kết đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Buôn Ma Thuột sẽ vươn mình bứt phá, sớm phát triển xứng tầm đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên - một thành phố xanh về cảnh quan, phát triển năng động và giàu bản sắc.
 
Từ Thái Giang
Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Sôi nổi khí thế làm việc đầu năm
Sau những ngày vui Xuân đón Tết cổ truyền Quý Mão 2023, sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi, nghiêm túc, với quyết tâm năm mới thắng lợi mới.
Trang tin địa phương