Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

13:34, 03/06/2020
Sáng 3-6, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chi bộ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đơn vị. 
 
th
Đại biểu tham dự đại hội
 
Công tác kiểm tra, giám sát Đảng tiếp tục đi vào nền nếp, 100% đảng viên được giám sát theo quy định; việc triển khai nhiệm vụ đều bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, quy trình, quy định và chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ để thực hiện.
 
Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cơ quan nội chính tham mưu thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Chú trọng tham mưu giải quyết các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, kéo dài; giải quyết nhanh chóng đơn thư khiếu nại, tố cáo… Qua đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã vinh dự được Ban Nội chính Trung ương tặng Cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu Cụm III trong phong trào thi đua tham mưu xử lý các vụ án, vụ việc về nội chính và tham nhũng giai đoạn 2016-2018.
 
th
Đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Với 25 đảng viên sinh hoạt tại 3 tổ đảng, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm tốt việc quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm tốt công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú đầy đủ, nghiêm túc; Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liên tục.
 
Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đề ra mục tiêu: hằng năm có trên 50% đảng viên được kiểm tra đảng viên chấp hành và 100% đảng viên được giám sát thường xuyên theo quy định; qua phân tích đánh giá chất lượng đảng viên có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách; 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; lãnh đạo cơ quan và các tổ chức đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh hằng năm…
 
th
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lê Văn Nghĩa (thứ hai bìa phải) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội. 
 
Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ.
 
Hồng Chuyên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bạn đọc