Multimedia Đọc Báo in

Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

16:34, 25/07/2019

Ngày 22-7, UBKT Tỉnh ủy tổ chức họp kỳ 66 đã xem xét, kết luận một số nội dung:

1. Xem xét, kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Thị uỷ, UBKT Thị ủy Buôn Hồ và đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Cư Kuin

Qua kiểm tra, giám sát UBKT Tỉnh ủy đã chỉ rõ ưu điểm, một số hạn chế, khuyết điểm; đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ, UBKT Thị ủy Buôn Hồ và Ban Thường vụ, UBKT Huyện ủy Cư Kuin tiếp tục phát huy ưu điểm đã đạt được; có kế hoạch khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng thời gian đến.

f
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phan Xuân Lĩnh phát biểu tại kỳ họp

2. Xem xét, kết luận kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh

Qua giám sát UBKT Tỉnh ủy đã chỉ rõ ưu điểm, một số hạn chế, khuyết điểm; đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục kịp thời các thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhằm thực hiện tốt hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và cấp có thẩm quyền về công tác cán bộ.

f
Đồng chí Lữ Bá Thủy, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 2 - UBKT Tỉnh ủy tham gia phát biểu

3. Xem xét, kết luận kết quả giám sát đối với đồng chí Đỗ Quang Trà, đảng viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh

Qua giám sát UBKT Tỉnh ủy đã chỉ rõ ưu điểm, một số hạn chế khuyết điểm của đồng chí Đỗ Quang Trà; đồng thời yêu cầu đồng chí Trà tiếp tục phát huy ưu điểm đã đạt được, có kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; tiếp tục thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy, Kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách và các dự án xây dựng.

Ngoài ra cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã cho ý kiến về việc điều chỉnh quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong đảng của UBKT Tỉnh uỷ; báo cáo kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 của UBKT Tỉnh ủy, UBKT các cấp ủy trực thuộc và các tổ chức đảng cấp dưới.

UBKT Tỉnh ủy


Ý kiến bạn đọc


Doanh nghiệp Đắk Lắk nỗ lực vượt khó, ổn định sản xuất, kinh doanh
Dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để hồi phục sản xuất, kinh doanh sau giai đoạn dịch bệnh căng thẳng, bên cạnh nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp thì rất cần những chính sách hỗ trợ cụ thể từ phía Nhà nước.