Multimedia Đọc Báo in

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp thường kỳ tháng 10, Kỳ họp thứ 51

17:23, 26/10/2018
Trong 2 ngày 25 và 26-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 10, Kỳ họp thứ 51 để xem xét kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2018; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên. 
 
Trong tháng 10-2018, UBKT các cấp đã tổ chức kiểm tra đối với 2.971 đảng viên (trong đó có 175 cấp uỷ viên các cấp) và 72 tổ chức đảng, đã kết luận đối với 2.968/2.971 đảng viên và 69/72 tổ chức.
 
Qua kết quả kiểm tra, kết luận có 2 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; còn lại các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra.
 
th
Các đại biểu tham dự Kỳ họp. 
 
Thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 20 đảng viên, đã kiểm tra xong, kết luận đối với 15/20 đảng viên. Kết quả có 15/15 đảng viên vi phạm; phải thi hành kỷ luật 14/15 đảng viên và đã thi hành kỷ luật 14/14 đảng viên. 
 
UBKT các cấp cũng đã giám sát chuyên đề đối với 38 tổ chức đảng và 51 đảng viên, đã giám sát xong, kết luận đối với 34/38 tổ chức và 47/51 đảng viên. Qua giám sát, chưa phát hiện tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
 
th
Thành viên UBKT Tỉnh ủy thông qua báo cáo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên 
 
Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, UBKT Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo quy chế phối hợp, tập trung vào việc phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; nghiên cứu, đề xuất giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo đã tiếp nhận và tiếp tục đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết các đơn thư đã chuyển các đơn vị theo chức năng thẩm quyền.
 
Đối với UBKT các cấp, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu chủ động tham mưu, giúp cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo Điều 30 Điều lệ Đảng và thực hiện 6 nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định theo Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 đã đề ra; tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình, phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, kết luận, xử lý đơn thư tố cáo, khiếu nại tổ chức đảng và đảng viên; chủ động theo dõi, đôn đốc, thẩm định và kiểm tra các tổ chức đảng thực hiện việc khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm và các yêu cầu sau kiểm tra, giám sát, bảo đảm hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.
Hồng Chuyên
 

Ý kiến bạn đọc