Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu phụ nữ xã Ea Đar lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

21:59, 16/03/2021

Ngày 16-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ea Đar, huyện Ea Kar đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN huyện Ea Kar chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho các đơn vị khác trong huyện.

Hội LHPN xã Ea Đar hiện có 2.029 hội viên tham gia sinh hoạt tại 19 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Hội LHPN xã đề ra.

6754
Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu

Hội LHPN xã đã xây dựng được nhiều mô hình “5 không, 3 sạch”, “Con đường phụ nữ tự quản”, “Con đường hoa”, “Con đường sáng - xanh - sạch - đẹp” và mô hình “Buôn xanh - sạch - đẹp”; vận động hỗ trợ, giúp đỡ 14 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN xã đã kết nạp mới 436 hội viên (đạt 100% chỉ tiêu); hằng năm có 85% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

42342
Ban Chấp hành Hội LHPN xã Ea Đar nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt nhận nhiệm vụ

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN xã Ea Đar xác định 8 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá tập trung vào các nội dung như: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên; hằng năm có từ 80% trở lên phụ nữ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế, với tỷ lệ giảm nghèo và cận nghèo theo tiêu chí đa chiều từ 1% trở lên trên tổng số hộ nghèo của toàn xã; hỗ trợ từ 2 đến 3 phụ nữ thực hiện các dự án phát triển kinh tế, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; phấn đấu hằng năm phát triển thêm 6% hội viên mới…

Xuân Thao

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc