Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea H'leo thành lập 13 Ủy ban Bầu cử

21:56, 16/03/2021
Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo cho biết, tính đến thời điểm này, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã thành lập Ủy ban Bầu cử (UBBC) theo quy định của pháp luật, gồm: UBBC huyện và 12 xã, thị trấn.
 
Các đơn vị liên quan cũng đã thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tổ chuyên viên giúp việc UBBC huyện và các tiểu ban giúp việc, gồm: Tiểu ban Vật chất; Tiểu ban An ninh, trật tự, y tế; Tiểu ban Tuyên truyền – Thông tin; Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
A
Ủy ban bầu cử huyện Ea H’Leo phiên họp lần thứ nhất
Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ea H'leo đã tổ chức hiệp thương lần thứ nhất vào đầu tháng 2-2021 từ đó UBBC huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện tham mưu thường trực HĐND huyện điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Thường trực HĐND các xã, thị trấn xây dựng dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 để gửi Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp thực hiện quy trình hiệp thương lần thứ nhất theo quy định
 
Gia Hưng

Ý kiến bạn đọc