Multimedia Đọc Báo in

Huyện Lắk: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn thanh niên cơ sở năm 2023

15:50, 21/09/2023

Trong ba ngày 18 - 20/9, Huyện Đoàn Lắk phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2023.

Tham gia lớp học, các cán bộ Đoàn cơ sở được tìm hiểu một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; hệ thống chính trị ở Việt Nam; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”.

Các cán bộ đoàn cơ sở tham gia lớp học.
Các cán bộ Đoàn cơ sở tham gia lớp học.

Ngoài ra, lớp tập huấn còn bồi dưỡng, hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các kỹ năng trong công tác Đoàn và tổ chức hoạt động tập thể, như: sinh hoạt chi đoàn, tổ chức trò chơi lớn, teambuilding, múa hát tập thể, dẫn chương trình…

Kết thúc khoá học có 61/67 học viên tham gia viết bài thu hoạch. Kết quả: 18 học viên xếp loại Giỏi, 38 học viên đạt loại Khá và 5 học viên Trung bình.

Trung tâm Chính trị huyện đã cấp Giấy chứng nhận cho 61 học viên và khen thưởng 7 học viên tham gia học tập chuyên cần, đạt kết quả cao trong học tập.

Khánh Huyền

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Cư Kuin nỗ lực nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Trong những năm gần đây, các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Cư Kuin đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, nhân lực và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế.