Multimedia Đọc Báo in

Phát huy vai trò của nữ trí thức trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk

08:05, 19/05/2023

Được thành lập từ năm 2018, sau 5 năm hoạt động, đến nay Hội Nữ trí thức tỉnh đã quy tụ 180 hội viên tham gia.

Thông qua những hoạt động của mình, Hội Nữ trí thức tỉnh đã thu hút, tạo điều kiện để hội viên nâng cao năng lực, kiến thức, gắn kết, hỗ trợ nhau thực hiện các đề tài khoa học, tư vấn, phản biện chính sách… Nhìn chung, đội ngũ nữ trí thức của tỉnh ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng. Các nữ trí thức tham gia hầu hết các lĩnh vực hoạt động xã hội, đảm nhận nhiều vị trí, trọng trách trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, đơn vị sự nghiệp từ tỉnh đến cơ sở. Nữ trí thức đã và đang đóng góp tích cực vào việc hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của tỉnh; đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài; sáng tạo những công trình khoa học, văn hóa, nghệ thuật có giá trị, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có chất lượng.

Hội Nữ trí thức tỉnh phối hợp với Hội Nữ doanh nhân Buôn Ma Thuột trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Vân Anh

Trong nhiệm kỳ qua, tỷ lệ cán bộ nữ của tỉnh tham gia cấp ủy các cấp, giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy chính quyền các cấp của tỉnh khá cao. Đội ngũ nữ trí thức làm việc trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo đã góp phần phát triển, nâng cao chất lượng công tác giáo dục; tỷ lệ nữ trí thức có học hàm, học vị cao ngày càng tăng. Cán bộ nữ trong các lĩnh vực y tế, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học đều có những đóng góp quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều nữ doanh nhân trên địa bàn tỉnh là những điển hình doanh nhân thời kỳ đổi mới, tạo việc làm cho hàng trăm lao động; đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương; tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người gặp khó khăn, hoạn nạn… Nhiều nữ trí thức đã có các sáng kiến có tính khả thi cao trong cải tiến kỹ thuật, công tác tham mưu, điều hành, cải cách hành chính... Có nhiều nữ trí thức, những nhà khoa học nữ đóng góp vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở địa phương thông qua việc tìm ra những cây, con giống ứng dụng vào thực tế đạt chất lượng cao; tham gia bồi dưỡng kiến thức khoa học, kỹ thuật cho người dân; xây dựng mô hình gắn dạy nghề với giới thiệu việc làm đối với lao động nghèo, lao động dân tộc thiểu số...

Bên cạnh đó, Hội Nữ trí thức tỉnh đã có nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, hướng về cộng đồng như: Tổ chức các cuộc truyền thông và tư vấn pháp luật cộng đồng cho người dân TP. Buôn Ma Thuột; truyền thông giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em tại các huyện M’Drắk, Ea H'leo, Buôn Đôn, Krông Búk; trao tặng học bổng cho học sinh nghèo; phối hợp tặng hàng trăm suất quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh; vận động hỗ trợ hội viên, phụ nữ khó khăn, người dân đi làm ăn xa bị mất việc do dịch COVID-19; ủng hộ cuộc vận động chung tay phòng, chống dịch COVID-19; vận động hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo...

Hội Nữ trí thức tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao quà hỗ trợ chốt phòng dịch COVID-19. Ảnh: Vân Anh

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội Nữ trí thức tỉnh và đội ngũ nữ trí thức trên địa bàn tỉnh vẫn còn có những hạn chế, khó khăn: Mặc dù tỷ lệ nữ trí thức có trình độ đại học khá cao nhưng số lượng nữ trí thức là thạc sĩ, tiến sĩ lại rất thấp; không có giáo sư là nữ; chuyên gia đầu ngành là nữ rất hiếm hoi. Việc thu hút, tập hợp nữ trí thức tham gia Hội nữ trí thức các cấp còn nhiều khó khăn…

Đại hội Hội Nữ trí thức tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển” có nhiệm vụ quan trọng đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nữ trí thức tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2018 – 2023; đồng thời đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới để tiếp tục phát huy vai trò của Hội Nữ trí thức tỉnh trong việc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nữ trí thức phát huy hơn nữa vị trí, vai trò trong xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk thời gian tới.

Trương Thị Xê

Chủ tịch Hội Nữ trí thức tỉnh


Ý kiến bạn đọc