Multimedia Đọc Báo in
(Video) Đắk Lắk tạo điều kiện để tôn giáo hoạt động đúng pháp luật
10:47, 16/01/2024

Sự quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng pháp luật của các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua đã tạo sự đồng thuận và cũng cố niềm tin của các tín đồ tôn giáo đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. 


(Video) Người sống giữa lòng dân…
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Dù đồng chí đã đi xa, nhưng hình ảnh về người cán bộ với nhân cách lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời sẽ còn mãi trong tâm trí của người dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nói riêng.